Train de Trainer

Zoals jullie hebben kunnen lezen, organiseren we een 4-tal Train de Trainer avonden. We hebben echter nog maar een paar aanmeldingen. Maar we zouden het super vinden om met een grotere groep te kunnen werken. 

Om te inventarisseren waar we aanpassingen kunnen doen om een groter bereik te krijgen, heb ik onderstaand een kort formulier gemaakt. 

Ik zou jullie willen verzoeken om het even in te vullen, zodat ik daarmee aan de slag kan.

Met dank, 

Peter Kommas
Hoofd Jeugdopleiding LSVV 

Huidige data

Op dit moment hebben we de volgende dagen geselecteerd om de avonden te houden. Als een merendeel kiest voor een andere avond, dan moeten we kijken of dit in te passen is. De vrijdagavonden zijn het gemakkelijkste in te vullen, echter misschien niet voor iedereen ideaal.

Vrijdag 3 november

Onder 8/9
& Thema: Trainen in een pedagogisch leerklimaat

vrijdag 17 november

Onder 10/11
& Thema: Verschil tussen expliciet en impliciet leren

vrijdag 24 november

Onder 13
& Thema: Hoe bereid ik zelf een training voor?

vrijdag 15 december

Wedstrijd 
& Thema: Wat en hoe coach je tijdens een wedstrijd?

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Je naam
Doe je meer teams, vul die dan ook in.
Zou je graag de Train de Trainersavonden willen bijwonen?
Als de reeds gekozen data goed zijn, mogen we je dan op de lijst van aanwezigen zetten?
Zijn de gekozen data haalbaar voor je?
Als de vrijdagavond niet haalbaar is, welke dag(en) geniet(en) dan je voorkeur?
Meer keuzes mogelijk!